Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowodworski Ośrodek Kultury,
w [05-100] Nowym Dworze Mazowieckim ul. I. Paderewskiego 1A, tel. (22) 732 08 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Piotrem Kirpszą, możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji świadczonych przez nas usług w zakresie organizacji zajęć i przedsięwzięć kulturalnych (w tym m.in. w celu ustalenia tożsamości przed wykonaniem usługi, prowadzenia i przechowywania dokumentacji w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej działalności jak również realizacji praw naszych klientów Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z nami podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji naszych usług, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie oraz zarządzanie Nowodworskim Ośrodkiem Kultury, osobom upoważnionym przez klienta w ramach realizacji naszych usług.
5. Pani/Pana dane osobowe zebrane w sporządzonej przez nas dokumentacji i przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
6. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako firma jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości klienta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji naszej usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania podanych danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. W przypadku podania nam numeru telefonu czy adresu e-mail, które odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi, lecz np. brakiem możliwości potwierdzenia terminu zajęć, czy imprezy.
7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zapoznałam/em się z niniejszą klauzulą informacyjną:

 

Data i Podpis klienta …………………………………………………..